2021/2 Genelge

GENELGE

2021/2

14.04.2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince, COVID-19 salgının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve eğitim ve öğretim hizmetleri ile kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla;

Üniversitemizde,

1. Mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlenmiştir.

2. Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde bulunan hamile çalışanlar, süt izni          kullananlar ile engelli çalışanlar,

 Birim üst yöneticileri (sekreter, daire başkanı ve üstü kadrolar) hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının         belirlediği kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacaklardır.

3. Yüz yüze eğitim dersi veren akademik personel hariç, akademik personelin bilişim sistemleri üzerinden uzaktan         çalışması,

4. İdari personel ile idari görevi bulunan akademik personelin, birimdeki işlerin aksatılmaması şartıyla, birim üst yöneticisinin         belirleyeceği koşullar çerçevesinde dönüşümlü olarak (gün içinde de dönüşümlü olabilir) çalışması,

5. Birim üst yöneticisi tarafından uzaktan çalışması uygun görülen idari personelin, görevli olduğu birimin belediye sınırlarını         terk etmemek ve çağrıldığında en kısa sürede birimde olacak şekilde bilişim sistemleri üzerinden uzaktan çalışması,

6. Her türlü toplantının mümkünse video/telekonferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılması,

7. Birim üst yöneticilerince;

 Mescit, çay ocağı gibi yerlerde COVİD-19 sağlık kurallarına uyulup uyulmadığının sık sık kontrol edilmesi ve her akşam         dezenfekte edilmesi,

 Birimlerde personel görevlendirerek, personel ve öğrencilerin HES kodu sorgulama uygulamasına devam edilmesi ve            konunun birim üst yöneticisi tarafından titizlikle takip edilmesi,

 Kampüs/bina girişleri ile uygun görülen alanlara el dezenfektanı konulması,

 Birimlerde maske ve mesafe kurallarına uyulması ve uymayan personel hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi,

uygun görülmüştür.

Gereğini rica ederim.

 HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube