2020/2 Genelge

GENELGE

2020/2

İlimizde son haftalarda COVID-19 Salgınına bağlı pozitif vaka sayısındaki artışa bağlı olarak, Üniversitemizce alınan tüm tedbirlere rağmen personelimiz arasındaki test sonucu pozitif ve temaslı vaka sayısında hızlı artış olduğu gözlenmektedir.

 

Üniversitemizde, Ülkemizde ilk vakanın yaşandığı günden itibaren salgın süreci ciddiye alınmış ve Rektörlüğümüze bağlı Koronavirüs SalgınYönetim Komisyonu kurulmuş, aynı zamanda vakaların takibini ve kurum içi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere Koronavirüs (COVİD-19) Yönetim Ofisi kurulmuş, aynı süreçte Hitit Üniversitesi Covıd-19 Salgını Tedbir Sürecinde Uygulanacak Çalışma Usul ve Esasları yayımlanmıştır.

 

Salgın süreci yakından takip edilmiş, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Valilik Kararları uygulamaya konulmuş; öğrenci ve personelimiz, bu salgından korumak için gerekli  bilgilendirmeler resmi yazılarla sık sık bilgilendirilmiştir.

 

Ancak, tüm bu uyarı ve tedbirlere rağmen bazı personelimizin konuya gereken hassasiyeti göstermedikleri, temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymadıkları, söz konusu Komisyona zamanında bilgilendirmediği,  alınan kararlara uymadığı gibi aksaklıklar tespit edilmiş, Ek’te kayıtlı yazımız ile de konunun birim amirlerince hassas bir şekilde takip edilmesi, uymayanlar hakkında idari işlem başlatılması istenmiştir.

 

14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde bazı personellerin hâlâ alınan tedbirlere ve Rektörlüğümüzce verilen talimatlara uymadıkları tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle;

1-      Birim amirlerinin, sık sık birim çalışanları denetleyerek maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayan personel hakkında tutanak düzenlemelerini ve ilgili personel hakkında disiplin işlemi başlatmalarını,

2-      Maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayan personeli, bu kurallara uyan personel tarafından uyarılması için birim amirince gerekli tedbirlerin alınmasını,

3-      Koronavirüs Salgın Yönetim Komisyonu  üyelerince yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayan personeller ile birlikte birim amirleri hakkında da disiplin süreci başlatılacağının birim amirlerimizde de bilinmesini,

4-      Salgın süreci ile ilgili tedbir ve temizlik kurallarının birim amirlerince yeniden gözden geçirilmesini,

5-      Konu hakkında akademik ve idari personele yazımızın tebliğ edilerek bir kez daha uyarılmasını,

 

Önemle rica ederim.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube