2020/1 Genelge

GENELGE

2020/1

Dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Ülkemizde de yaşanmakta olan COVID-19 pandemisi dolayısıyla Üniversitemizde eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulunun 13 Mart 2020 COVID-19 pandemisi Bilgilendirme Notu-1 kararı gereğince;

1- Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren; Fiilen görev yaptıkları birime, dilekçe (mümkünse eski sağlık raporunu veya sürekli kullandığı ilaç raporunu dilekçe ekinde sunmalı) ile başvurmalarını ve on iki gün idari izinli sayılmalarını,

2- Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin fiilen görev yaptıkları birime dilekçe ile başvurmaları durumunda; yıllık izin taleplerinin karşılanmasını, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasını,

3- Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere, tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi resmi görevlendirmelerde, talebin Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilmesini,

4- Sempozyum, konferans, panel gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesini,

5- İdari ve akademik birimlerimizde tedbir süresi boyunca toplantıların 10 (on) kişiyi aşmayacak şekilde yapılmasını ve toplantı salonları ile ofislerin sık sık havalandırılmasını,

6- Eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesini,

7- Spor Bilimleri Fakültesi ve HİTİTSEM tarafından düzenlenen kurs, eğitim, spor vb. her türlü etkinliğin tedbir süresince ertelenmesini,

8- Yurt dışına çıkan akademik ve idari personelin (yabancı uyruklu olanlar dahil) yurda döndüklerinde, Rektörlük bünyesinde kurulan Koronavirüs (COVİD-19)Yönetim Ofisine bilgi vermelerini ve birim üst yöneticilerince bu kişilere, yurda giriş yaptıkları tarihinden itibaren en az 14 gün karantina sürecinde Üniversitemize giriş ve çıkışına izin verilmemesini,

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.03.2020 tarih ve E.21280 sayılı yazısıı gereğince ve Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda ( Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü), T.C. https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,64470/personel-izinleri-hakkinda-onemli-duyuru.html Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilen tıp fakültesi akademik personelinin, Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yapmış olduğu düzenlemeler (her türlü izin, çalışma saati vb.) ve Tıp Fakültesi Dekanın talimatları çerçevesinde görevlerini ifa etmelerini,

10- Birimlerde lavabo, wc, yemekhane, kantin gibi ortak kullanım alanlar ile musluk, kapı kolu, yemekhane-kantin demirbaşları vb. sık kullanılan malzeme ve ekipmanların, temizlik ürünleri (özellikle çamaşır suyu) ile sıkça temizlenmesini ve birim üst yöneticilerince kontrol edilmesini,

11- Kütüphane, kantin, okuma salonu vb. yerlerin su ve deterjan ile detaylı temizliği yapıldıktan sonra dezenfekte edilmesi ve tedbir süresince kapalı tutulmasını,

12- Sınıf, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu, ofis, mescit, kamelya gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm kapalı alanların, su ve deterjanla detaylı temizliği yapıldıktan sonra, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirilmesini ve dezenfektan malzemeleri ile periyodik aralıklarla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca dezenfekte edilmesini,

13- Pandemin sürecinde koordinasyon, bilgilendirme ve süreç yönetiminin Korona Virüs Salgın Yönetimi Komisyonu tarafından yerine getirilmesini,

 

Önemle rica ederim.

 HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube