Yazı İşleri Müdürlüğü

Adı Soyadı : NAHİDE ŞAHİN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-Posta : nahidesahinhitit.edu.tr
Telefon : 1972

Adı Soyadı : ZEYNEP SAĞIR
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-Posta : zeynepsagirhitit.edu.tr
Telefon : 1971

Adı Soyadı : ALPER BODUROĞLU
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-Posta : alperbodurogluhitit.edu.tr
Telefon : 1969

Adı Soyadı : ESİN SAMUT
Ünvan : SEKRETER
Birim : GENEL SEKRETERLİK
E-Posta : esinsamuthitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : Murat RECBER
Ünvan : Programcı
Birim :
E-Posta : muratrecber@hitit.edu.trhitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/muratrecber@hitit.edu.tr
Telefon : 2013

Genel Sekreterlik
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum